E-Ticaret Hukuku Bağlamında Güven Damgası Düzenlemesi

Güven damgası gündemde olan konulardan bir tanesidir. Bu konu ile ilgili bilinmezlik mevcuttur. Resmi gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile yürürlüğe girmiş olan güven damgası, hakkında bilgili olmanız gerekmektedir. Bu konu ile ilgili herkesin kafasında soru işaretleri oluşmuştur. Bu soru işaretlerinden biri ise güven damgası alma zorunluluğu ile ilgilidir. Güven damgası alma zorunluluğu olduğu düşünülse de güven damgası almak zorunlu değildir. Güven damgası sadece tüketici ile aranızdaki bağı güçlendirecek olan bir opsiyondur. Güven damgası almak isteyen e-ticaret şirketleri tebliğde yayınlanan şartları sağlamak koşulu ile güven damgası almak için başvuru yapabilirler. 

E- ticaret Hukukuna Göre Güven Damgası

Güven damgası belirtilen şartları sağlayan e-ticaret şirketlerine verilecektir ve şirket bu damgayı internet sitesinde uygun olduğunu düşündüğü alanlara koyabilecektir. Güven damgası bu şekilde bir işaret olarak tanımlanmaktadır. Bu damganın yer aldığı e-ticaret siteleri kullanıcılar tarafından güvenli olarak kabul edilebilecektir. 

Güven damgası almak isteyen şirketler başvurularını gönderdikten sonra bu başvurular incelenip damga verilecektir. Bu konuda yetkili kurumlar ise güven damgası sağlayıcılar olarak adlandırılan ve bu şekilde yapılandırılmış yeni kurumlardır. 

E-ticaret için Güven Damgası Almanın Koşulları

  • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren işlemin SSL ile gerçekleştirilmesi
  • 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ortamda satılması yasaklı olan ürünlere ilişkin idari düzenlemelere uygun ortam tasarlanması
  • Çocukları fiziki ve ahlaki açıdan etkileyecek içeriklere yönelik tedbir alınması
  • Malın stok bilgisi, içeriği ve ölçüleri gibi tüketicinin bilmesi gereken detaylara ilişkin hususların kullanıcıya aktarılması
  • Hizmetin kim tarafından sağlanacağı ve süresi hakkında bilgi sunulması
  • Alıcının siparişi ile ilgili şikayetlerini ve taleplerini iletebileceği internet tabanlı iletişim olanağı sunulması
  • Damgayı almak isteyen kişinin kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir ya da üzeri yıl hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine ilişkin suçlar, anayasal düzene ve işleyişe aykırı suçlar, irtikap, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, kaçakçılık ya da bilişim suçlarından hükümlü olmaması gerekir. 
  • Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması istenir. 

Bu konuda hazırlanan makale Kadıköy Hukuk Bürosu Etyo Hukuk tarafından doğrulanmış bilgiler içermektedir. Etyo Hukuk & Danışmanlık tarafından hazırlanan web site üzerinden detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oylanmamış!)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir