SQL – LEFT JOIN Kullanımı – Ders 18

Bir önceki yazımda INNER JOIN’i anlatırken genel olarak JOIN mantığından da bahsettim. Şimdi biraz daha detaylı bir konu olan LEFT JOIN kısmına geçeceğiz. Buradaki olayı genel olarak anlatacak olursak seçeceğimiz iki tablodan birincisindeki tüm kayıtlar listelenirken, ikinci tabloda ise sadece ilk tabloyla ortak olanları eşleşecektir. SQL’de bu işlemi nasıl yapacağımızı göreceğiz, örneklerle de pekiştireceğiz. Devamını Oku